แบบประกัน

ตัวแทนวิริยะประกันภัยอย่างเป็นทางการ

“วิริยะ ประกันสุขภาพ มีแบบประกันหลากหลายตอบโจทย์อย่างครอบคลุม ประกันสุขภาพส่วนบุคคล ประกันสุขภาพเด็ก ประกันสุขภาพครอบครัว และประกันสุขภาพกลุ่ม ท่านสามารถเลือกความคุ้มครองจากค่าห้องต่อคืน หรือจากงบประมาณต่อเดือนที่ต้องการ เราจะทำให้ท่านแน่ใจได้ว่าท่านจะได้รับการคุ้มครองที่ดีที่สุด และการบริการที่ดีที่สุดจากเรา

แผนประกันการเดินทางของเรา ท่านสามารถเลือกการประกันการเดินทางได้ทั้งรายเที่ยว และรายปี ด้วยความคุ้มครองที่ดีเยี่ยม ให้การเดินทางทุกจุดหมายของท่านเป็นไปอย่างปลอดภัย และหมดห่วง”

สมัครประกัน สายด่วน :
02-2916209 l 0617478973

61 ประดิพัทธ์ 23 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400