เกี่ยวกับเรา

ตัวแทนวิริยะประกันภัยอย่างเป็นทางการ

our company

who we are

เกี่ยวกับเรา

v-insureonline.com เป็นตัวแทนในการขายประกันสุขภาพอย่างเป็นทางการของบริษัท วิริยะ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (Viriyah Health Insurance) เรามีความมุ่งหวังในการให้ผู้ให้บริการที่เป็นเลิศด้านสุขภาพ และเชื่อถือได้แก่ลูกค้าทุกคนของเรา

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) คือบริษัทประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ด้วยมูลค่าเบื้ยประกันภัยรับในปี 2556 ที่สูงถึง 33,983.11 ล้านบาท และครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่ 22

พันธสัญญา

พันธกิจ = ให้บริการที่สร้างความอบอุ่น และพึงพอใจ จากเครือข่ายที่ครบวงจรทั่วประเทศ ด้วย กระบวนงานที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยทีมงานที่มีจรรยาบรรณ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้


วิสัยทัศน์ = เป็นบริษัทประกันวินาศที่มั่นคง โปร่งใส จริงใจ และเป็นธรรม

สมัครประกัน สายด่วน :
02-2916209 l 0617478973

61 ประดิพัทธ์ 23 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400